TEORITISKUTBILDNINGSPLAN

Mala Trafikskola 2020-03-01

Utbildningsplan behörighet B-Mala Trafikskola Hässleholm.

Undervisningsplanen:

-utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 -visar hur vi genomför teori och körundervisning

Allmänt om trafikundervisningen. Undervisningen skall leda till att du får körkort. Men du måste även få tillräckligt med kunskap så att du blir en säker, miljömedveten och hänsynsfull förare.

Trafikskolans målsättning:

Vi strävar efter att du som elev får en bra utbildning och att du som kund skall bli nöjd med vår service. Vår ambition är att individualisera utbildningen i så hög grad som möjligt. Därför kommer vi att försöka uppfylla dina önskemål om utformning av vissa övningsmoment men utan att äventyra trafiksäkerheten eller den pedagogiska delen. Vi kan exempelvis inte hoppa över undervisningsplanen

för att du eller någon privat handledare anser att du kan köra var som helst. Kan du inte manövrera bilen trafiksäkert, till exempel, så kan vi inte riskera att köra i stadstrafik eller stora landsvägar eller motorvägar.

Teoriundervisningen:

Teorilektionerna genomförs i grupp och i flera omgångar. Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, presentationer och filmförevisningar.

I slutet av varje lektion gör man värderingsövningar. Det är viktigt att du deltar aktivt under lektionerna utan att behöva vara ansträngd. Du får gärna ställa frågor och utrycka dina funderingar gällande olika ämnen.

Har du inlärningssvårigheter som till exempel dyslexi kan du ansöka om individuell undervisning som är anpassad till dina behov och förutsättningar.

Det vore en fördel om du tar några körlektioner innan du deltar i teorilektionerna, med undantag av den första lektionen, som handlar om hur man kan lägga upp utbildningen. Läromedel Vi använder STR material som består av följande böcker: - körkortsboken och teorihäfte som används hemma och under körlektionerna. Du kan även välja att köpa teorikonceptet online.

Så skall du arbeta under de lektioner:

Vi diskuterar de ämnen och tar upp exempel på hur man lär sig olika saker i livet: hemma, i skolan eller i arbetslivet. Man går igenom olika metoder för att läsa och öva på det effektivaste sättet.

Man tar exempel på hur man använder studiematerialet, hur man kan öva hemma och på trafikskolan.

Du kommer att identifiera olika typer av undervisningsmaterial. Till sist skall du kunna självvärdera dina kunskaper och din insats under de lektionerna.

Du skall förklara varför du kommer att välja en del metoder framför andra och undvika att lägga din tid och energi på värdelös körning utan någon pedagogik. Tidsplanering: En lektion: ca 60-90 minuter

page2image28329472

Viktigt:

innan du kommer till nästa teorilektion bör du läsa om alla ämnen som tas upp för varje respektive så att du lättare kan delta aktivt i diskussionerna.

På Mala trafikskola erbjuder vi Dig sex lärarledda och obligatoriska teorilektioner enligt schema.

Lärarledda teorilektioner hålls i teorisalen på Trafikskolan i Norra Stationsgatan 8A i Hässleholm.

Under lektionerna följer vi lektionerna som presenteras genom presentationsprogrammen Keynote , Microsoft Powerpoint, Word och Apple AirPlay som visas på storbild.

Vi utför dessutom undervisningen på en Anteckningstavla för att närmare förklara teoretiska koncept.

Hos Mala trafikskola kan Du även träna på teoriprovet på våra datorer under kontorstid. Vår receptionist hjälper dig med att finna rätt undervisningsmaterial och vägleder dig om hur du på ett effektivt sätt använder STR:s teoriprogram Astara webb och Elevcentralen och material i form av böcker, broschyrer och häften.

Självvärdering av kunskaper

En god grund är förstås att Du läst igenom läroboken och även varit närvarande på de lärarledda teorilektionerna.

När Du sitter och övar på teorifrågor hos oss kommer vi att närmare hjälpa dig med de moment som Du behöver stöd med efter att ha analyserat resultatet på Ditt provtest på det sättet du värderar dina kunskaper efter du gå genom resultatet.

Alla som är inskrivna hos oss, behöver redovisa att de har tillräckligt goda teorikunskaper innan de skickas på prov. Vi kontrollerar alla elevers kunskapsnivå genom STR-TK-programmet i våra datorer. När Du är godkänd hos oss på Elevcentralens slutprov, hjälper vi Dig att boka teoriprovet hos Trafikverket.

En föreläsare kommer att ta upp de ämnen nedan som handlar om din körkortsutbildning. Man går igenom olika metoder för att läsa och öva på det

effektivaste sättet. Man tar exempel på hur man använder studiematerialet, hur man kan öva hemma och på trafikskolan. Du kommer att identifiera olika typer av undervisningsmaterial.

Till sist skall du kunna självvärdera dina kunskaper och din insats under de lektionerna.

Teorilektionen 1 handlar till större delen om:

• Inlärning

• Övningskörning(trafikskola&privat)

• Körkortsbehörigheter • Trafikens grundregler • Anvisningar i trafiken • Signaler och tecken

• Fordons plats på vägen • Enkelriktad

• Stanna & parkera

Syfte:

Det är viktigt att du får information om hur man använder undervisningsmaterialet på bästa sätt. Du skall även kunna få tips om hur du kan lägga upp din körkortsutbildning så att den blir så effektiv som möjligt utan att det blir för stora kostnader. Men det viktigaste är att dina kunskaper och färdigheter når den nivå där du klarar dig säkert i trafiken.

Hur vi använder våra sinnen i trafiken. Vår trafiklärare föreläser på denna teorilektion öm hur vi kan hjälpa oss själva till att bli bättre förare i trafiken med hjälp av våra sinnen.

Eleven ska även kunna de regler när man ut och kör privat, även ta upp de körkortsbehörigheter samt anvisningar, signaler och inte minst Trafikregler vi måste tillämpa i trafiken och i övrigt som kan påverkar såväl trafiksäkerheten som miljön. Vi gå genom regler och placeringar på enkelriktad gata?

Mål:

Målet är uppfyllt när du har bra kännedom om hur man effektivt lägger upp sin körkortsutbildning. Du skall bli medveten om att man skall använda de rätta och mest pedagogiska inlärningsmetoder för att få bra resultat. Du skall förstå att det lönar sig att planera långsiktigt. Dina kunskaper och färdigheter skall sitta permanent och inte försvinna med en gång. Du skall kunna svara på ett skriftligt test för att se hur mycket du har lärt dig under denna lektion.

Genomförande:

Vi diskuterar detta ämne och tar upp exempel på hur man lär sig olika saker i livet: hemma, i skolan eller i arbetslivet. Man går igenom olika metoder för att läsa och öva på det effektivaste sättet. Till sist skall du kunna självvärdera dina kunskaper och din insats under denna lektion. Du skall förklara varför du kommer att välja en del metoder framför andra.

Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 Tidsplanering

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i från STR. Även andra körkorts böcker och broschyrer i andra språk.

Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

LEKTION 2

• Körning på landsväg • Möte & omkörning

• Enskild väg

• Järnvägkorsningar

• Viltfaran

• Motorväg & motortrafikled

• Stoppsträck och bromssträcka • Lektionen ta ca 60 min.

Syfte:

Varför skall du ha kunskaper om att kör på Landsvägarna.

Trafiklärare kommer att föreläsa om att köra på mindre och stora landsvägar, motortrafikled och motorväg. föreläsaren kommer att berättar på denna lektion om hur vi kan hjälpa oss själva till att bli bättre förare på de vägarna, även de farliga vänstersvängarna, spanska svängar, djur på vägen, kurvteknik, möte och backrön m.m. Ta upp de beräkningarna och ekvationer på stopp och bromssträcka.

Mål:

Målet är uppnått när eleven känner till de regler och metoder samt risker när man kör på mindre landsväg och därvid på ett riktigt sätt kunna anpassa hastighet och placeringarna till sikt, väglag och övrig trafik.

Att på ett riktigt sätt kunna avläsa trafikmiljön.

kunna de bestämmelser som gäller vid järnvägskorsning, samt att kunna hur man upptäcker, närmar sig och på ett säkert sätt passerar en järnväg med och utan bommar. Att på de större landsvägarna är höga hastigheter och att vilda djur kan korsa vägen .

Eleven har förstått de risker och riskbedömningar han har med sig i bagaget. Att eleven har lärt sig hur man ska anpassa hastigheten och har en bra avsökning båda fram, bak och på sidorna. var och hur man vänder och parkera på en lämplig plats.

Eleven har en aning nu om vad man ska tänka på och vilka risker när det gäller höger och vänster sväng även spanska svängen och omkörningar. och att hålla ett lämpligt avstånd i trafiken.

Självvärdering

Här ska eleven kunna värdera sina kunskaper i de ämnen genom att svara på vissa frågor på sitt studiehäfte och har den kunskapen som krävs för en bra och säker körning på mindre och stora Landsväg, motortrafikled och motorväg.

page6image22252384page6image22252592

Genomförande:

Eleven kommer bör ha den kunskap, att tillämpa de regler han behöver och inte minst hur man planera sin körning och anpassa hastigheten, ha en jämnare körning, bedöma riskerna och tänka på hur man kör trafiksäker.

Eleven ha nu förstått om hur man ska tillämpa de reglarna och placeringarna på landsvägarna och vad man ska göra för att klara av de kritiska situationerna som kan dyka upp under körning för säkerheten och miljö.

Högersväng, vänstersväng, backrön, mötande trafik, vändning och parkering m.m.

Till sist skall du kunna självvärdera dina kunskaper om att köra på landsväg, motortrafikled och motorväg och din insats under denna lektion Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20

Tidsplanering

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i i från STR.. Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

LEKTION 3

BILENS HUVEDDELAR

Styrsystemet

Elsystemet

Batteriet

Kylsystemet

smörjsystemet

Avgassystemet

Kontrollampor

Däck

• Fordonslast

Syfte:

Vad skall du, som blivande förare, lära dig under denna lektion för säkerheten och för att bilen må bra.

Du ska känna till de viktigaste bildelarna och vätskorna så sm motorolja, kylvätska, bromsolja, batterivätska och spolarvätska m.m i bilen , däck, kontrollampor m.m (säkerhetskontroll) och vad de har för funktion i bilen.

Du ska även känner till de olika system i bilen och vad de har för påverkan.

Mål:

Du skall kunna återge: vilka bestämmelser som finns om skyddsutrustning, hur olika organ såsom däck, styrning och bromsar påverkar trafiksäkerheten, vilka bestämmelser som finns om miljön, hur olika organ såsom avgassystem, däck, kylsystem och smörjsystem kan påverka miljön. Du ska förklara vilka krav du kan ställa på ett fordon om du tänker köpa bil och vilka åtgärder du skulle vidta för att främja trafiksäkerheten och miljön. Efter lektionen skall du göra ett test för att mäta dina kunskaper och din förståelse om detta ämne.

Genomförande:

Vi utför diskussioner, baserat på fakta om fordonets olika organ och hur man upptäcker de vanligaste felen och slitaget. Du skall delta i grupparbete under 20 minuter för att sedan redogöra om det ni diskuterat inför en större grupp. Till sist skall du kunna självvärdera dina kunskaper och din insats under lektionen på det aktuella ämnet genom att du svarar på frågor i teorihäftet.

Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20

Tidsplanering

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i i från STR.. Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

LEKTION 4

MÖRKER (särskilda förhållanden m.m)

Körning i mörker och nedsatt sikt, siktsträckor

Ljusbehandling i mörker vid möte och omkörning

Halkkörning

Olika form av halka

Vattenplaning

Olyckor och åtgärder

Viktiga siffror

Syfte:

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare.

Mål:

På denna lektion ska föreläsaren kommer att ta upp riskerna när man kör i mörker och hur och var man ska använda hel och halvljus . Anpassa din körning i mörker genom att välja rätt hastighet och placering. Du skall även använda rätt belysning i samband med möte och vid upphinnande, när du kör om eller när du blir omkörd samt när du stannar eller parkerar vid vägkanten. Du skall blända av i tid i samband med möte och vid upphinnande. Du skall även ha kunskap om när du stanna och parkera på mörka vägar och hur du vidta de nödvändiga åtgärden så att det inte uppstår olycksrisk eller olägenhet.

Halkkörning

Eleven skall lära sig att kunna välja rätt hastighet och placering med hänsyn till väggrepp och andra fordon och bilens däckutrustning. Eleven skall även bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror. Stor vikt skall läggas vid att läsa av vägen så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Det är mycket viktigt att alla deltagare blir medvetna om konsekvenserna om trafikolyckorna och vilka faktorer som orsakar dem. Därmed kan man lättare förutse olika händelseförlopp i trafiken så att man undviker hamna i trafikolyckor. Det är även viktigt att veta vilka åtgärder man kan vidta i samband med en trafikolycka, hur man ger första hjälpen och vilket ansvar man har oavsett om man kommer fram till en olycksplats, om man blir vittne eller om man blir inblandad i en trafikolycka.

Vi går även genom fakta som antal människor som dödas och skadas i samband med trafikolyckor.

Eleverna googla efter resultatet.

Självvärdering

Målet är uppnått när: Eleven kommer att reflektera och självvärdera dina kunskaper efter ämnet mörkerkörning och hur man ska undvika riskerna på vägen även använda rätt belysning i samband med möte och vid upphinnande(ljusteknik), när du kör om eller när du blir omkörd samt när du stannar eller parkerar vid vägkanten. hur när man sätter igång och accelererar på halt underlag och anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn. Känna igen och kunna använda rätt teknik för att häva sladd vid bromsning på halt underlag. Välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp, spårval, trafik och vägbredd. Eleven skall också vara bredd på andra trafikanters svårighet att kunna stanna vid halka och vara bredd på att kanske få stanna själv även om inte lagen kräver det vid t ex. körning på huvudled som ju oftast är skottade långt innan smågatorna.

- att kunna välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp,

trafik och bilens däckutrustning.

- att kunna välja placering med hänsyn till andra fordon, väggrepp och vattenfyllda slitspår.

Du skall kunna återge:

page10image22200528page10image22203232

-vilka faktorer som orsakar en trafikolycka och på vilket sätt du kan undvika att hamna i situationer son kan leda till tillbud eller trafikolycka

- vilka åtgärder du kan vidta i samband med en trafikolycka och hur du kan hjälpa trafikskadade

- att bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror, samt

- att kunna lägga stor vikt vid att läsa av vägen, så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Genomförande:

I slutet av lektionen går vi genom teorihäftet och svarar på frågorna som ha med ämnena att göra samt diskutera i grupp vad vi har gått genom.

Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 Tidsplanering

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i i från STR.. Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

LEKTION 5

MÄNNISKAN (och mognadsprocessen) m.m • Människan (mognadsprocessen)

• Olika personlighetsdrag

• Stress

• Grupptryck

• Erfaren och oerfaren förare (avsökning)

• Varseblivning(olika sinnen)

• Selektiv varseblivning

• Risker, tolkning och beslut

• Alkohol, droger, läkemedel

Syfte:

Olika grader av mognad

Du som förare ska visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. För det krävs både kunskap och tolerans. Alla människor utvecklas olika, med det går att identifiera 3 huvudfaser:

Omogen & självisk är stadiet som barn befinner sig på. Andra åldersgrupper med denna tendens tänker mest på sig själva. De agerar impulsivt och skapar förvirring och osäkerhet.

Regelföljande förare är bra i de flesta sammanhang. Ibland räcker dock inte reglerna till och då kan dessa förare falla tillbaka till det omogna stadiet och ”hävda sin rätt”.

Tolerant & mogen är den typ av förare som eftersträvas. De

följer trafikreglerna, men har också tillräckligt stor erfarenhet för att kunna hantera oväntade situationer lugnt och säkert. De börjar till exempel inte att tuta ilsket om någon skulle få motorstopp vid ett trafikljus.

Syftet med den här lektionen är också att öka elevens medvetenhet beträffande den omedelbara olycksrisken som uppstår vid speciella personliga tillstånd och andra riskfyllda trafiksituationer samt den miljöpåverkan egna val har.

4.

Mål:

I denna lektion ska du ha kunskap om vad mognadsprocessen innebär och de olika stadier du gå genom i livet. föreläsaren ska även förklarar

Olika typer av inlärning

• Djupinlärning innebär att du försöker förstå helheten och orsakerna bakom reglerna. Kunskaperna stannar kvar.

Överinlärning har skett när något ”sitter i ryggmärgen”. Själva körningen (koppling, växling med mera) ska överinläras så att du kan koncentrera dig på allt som händer runt omkring.

Imitationsinlärning innebär att du tar efter någon annans beteende. Kan vara både bra och dåligt; det beror på vem du tar efter.

Ytinlärning innebär att du försöker lära dig allt utantill bara för att klara teoriprovet. Ingen helhetsförståelse och du glömmer.

Något enkelt svar på när reglerna kan frångås finns inte, utan du måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Här är dock 3 generella punkter som bör vara uppfyllda:

Trafiksituationen som helhet ska tjäna på det (till exempel smidig köminskning med kugghjulsprincipen).

Alla inblandade ska vara med på vad som sker (försiktighet, ögonkontakt och tydlighet).

Börja aldrig frångå reglerna genom att ”ta för dig”‚ utan var den som är generös och släpper fram någon.

Unga bilförare

Trots färsk utbildning visar det sig att unga förare tillhör de farligaste i trafiken. Detta kan bero på en rad anledningar:

Liten erfarenhet av den ”verkliga trafiken”.

Låg mognadsgrad.

Fel förebilder.

Överskattande av den egna förmågan.

Unga män överskattar sin körförmåga mer än kvinnor i samma ålder. Detta kan bero på att det anse häftigt och manligt att gasa på lite extra. När de unga männen har haft körkort i ett par år ökar risktagandet, eftersom de känner sig mer säkra.

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du använder dina tidigare erfarenheter av en situation för att bedöma hur troligt det är att något inträffar.

Bra sannolikhetsinlärning: Du är van vid att det passerar tåg ofta vid en järnvägsöverfart och är därför extra uppmärksam.

Dålig sannolikhetsinlärning: Du är van vid att det nästan aldrig kommer tåg vid en järnvägsöverfart och kollar därför inte innan du kör.

Stress

Måttlig stress, alltså att du är lite halvstressad, höjer normalt din koncentration och prestationsförmåga. Är du helt avslappnad tar du inte körningen på lika stort allvar och missar kanske vissa detaljer. Det farligaste är dock att vara mycket stressad.

För hög stress kan leda till

Panik ‒ vet inte vad du ska göra.

Blackout ‒ förlorar medvetenhet om situationen.

Uppgivenhet ‒ tänker att situationen inte kan räddas och bryr sig därför inte om att ens försöka.

Stirrighet ‒ blir hyperaktiv och oberäknelig.

Tanketröghet ‒ kan inte tänka klart och logiskt.

Detta är exempel på vanliga reaktioner. Alla är vi olika och hur just du reagerar

vet du bäst själv. Minska risken för stress

Se till att ha gott om tid för körningen.

Var utvilad och i god form.

Kör lugnt och defensivt.

Undvik rusningstrafiken på morgon och eftermiddag.

Se till att bilen är i gott skick och inte börjar krångla.

Grupptryck

Grupptryck leder oss till att ändra vårt beteende på grund av att vi befinner oss tillsammans med andra människor. Grupptryck kan vara positivt och negativt:

Positivt grupptryck: Du kör för fort och några i gruppen säger att du borde ta det lugnare.

Negativt grupptryck: Ni är på väg till konsert och några i gruppen är rädda att ni inte ska hinna fram i tid. Du känner pressen och ökar farten och risktagandet.

Det är främst unga förare som faller för negativt grupptryck. Undersökningar visar att en ung människa med en grupp unga manliga passagerare är den absolut farligaste kombinationen.

Att unga lättare faller för grupptryck beror förmodligen på lägre självförtroende och oro för vad gruppen ska tycka. Ingen vill ju få töntstämpel och uteslutas ur gruppen.

När du är passagerare ska du inte hetsa föraren, även om du bara skojar. Föraren kanske har lågt självförtroende och inte uppfattar det bara som ett skämt. Tänk också på att säga ifrån om föraren kör för vilt ‒ det kan till och med uppskattas, eftersom pressen minskar.ds planering.

Målet har uppnåtts när eleven har en förståelse för hur planering av körningen efter speciella personliga tillstånd och andra riskfyllda trafikförhållanden. Eleven ska veta hur negativt trafiksäkerheten och förarbeteendet påverkas av alkohol, droger och trötthet samt hur det försämras av viss medicin.

Självvärdering:

Eleven har uppnått målet när denne värderar sina kunskaper om hur egna val påverkar såväl trafiksäkerheten som miljön samt hur olika personliga tillstånd påverkar trafiksäkerheten.

Reflektion:

Eleven ska tänka på hur man genom egna val påverkar sin egen och andras säkerhet och närmiljö.

Genomförande:

På slutet av denna lektion ska eleven reflektera och delta i diskussionen och visar svar på de frågorna som har med ämnet att göra

Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i i från STR.. Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

LEKTION 6

• Registreringsbevis • försäkringar

• Bil & släp

• Bogsering

• Miljö

Syfte:

I denna lektion ska eleven även få en förståelse om bil försäkring, bil och släp, bogsering och miljö.

Alla registrerade fordon har ett registreringsbevis utfärdat av Transportstyrelsen Sedan 2004 är registreringsbeviset EU-anpassat och består av 2 delar.

Mål:

-Eleven ska lära sig att tolka fordonets registreringsbevis så att tillåtna vikter inte överskrids.

-Eleven ska även ha kunskap om olika försäkringar. Föreläsaren kommer att gå genom begreppet bil och släp.

- Eleven ska lära sig att:

a) kontrollera fordonets vikt, längd, bredd, höjd och max last.

b) fordonet får inte lastas på sådant sätt att sikten och möjligheter till

manövrering hindras och att körriktningsvisare, strålkastare eller lyktor inte skyms.

c) få förståelse för hur lasten påverkar bränsleförbrukningen och därigenom miljön.

d) välja lastens placering på fordonet, förankra och täcka lasten.

e) tolka fordonets registreringsbevis så att tillåtna vikter inte överskrids. f) hur släpvagnens vikt kan påverka körningen.

g) tolka bogseringsregler.

-Eleven ska även känna till de olika försäkringar man ska anteckna till bilen och med trafikanterna.

Miljön och Ecodriving

Denna lektion handlar även om trafikens påverkan av miljön och hur vi alla kan påverka så miljöproblemen minskar samt hur körsättet Ecodriving går till och hur en modern bil ska köras idag.

Genomförande:

Målet är uppnått när eleven förstå hur man ska lasta fordonet på ett säkert och lagligt sätt.

bedöma att köregenskaperna kan förändras när man kör med last. fordonets vikt, längd, bredd, höjd och max last. välja lastens placering på fordonet, förankra och täcka lasten. tolka bogseringsregler.

Elven värdera sin kunskap efter den här lektionen och kunna Svar på olika testfrågor med återkoppling till ämnet...

Hänvisning

Utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20

Tidsplanering

En lektionstimme á ca 90 minuter.

Studiematerial : Teoriboken och studiehäfte i i från STR.. Studieutrustning: PowerPoint presentation och tavla.

Viktigt:

Nya regler för körkort från den 1 mars 2020.

Förändringarna handlar främst om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras. Det gäller alla körkortsbehörigheter. Giltighetstiden för kunskapsprov behörighet B förlängs från två till fyra månader.

Upprättad och fastställt av utbildningsledaren M.Jesin Mala Trafikskola, Hässleholm

MER INFO